Kerncijfers

Recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België

Fost Plus recycleerde in 2022 95% van de huishoudelijke verpakkingen die door haar leden op de markt gebracht werden. Dit mooie resultaat is vooral toe te schrijven aan de stijging in het aandeel plastic recyclage. We behalen (én overschrijden) op die manier voor alle materialen de Europese recyclagedoelstellingen.

Kerncijfers

Inwoners
Ton verpakkingen op de markt
Leden

In 2022 brachten onze leden 765.758 ton verpakkingen op de markt, waarvan er 725.816 ton werd gerecycleerd, goed voor een recyclagepercentage van 95%

Gerecycleerde hoeveelheden
verpakkingen per inwoner per jaar

kg
PMD
kg
Glas
kg
Papier-karton

Recyclagepercentage per materiaaltype

**Deze percentages zijn berekend aan de hand van de gerecycleerde hoeveelheden tov de door onze leden op de Belgische markt gebrachte hoeveelheden. Dit betekent dat in de gerecycleerde hoeveelheden ook ingezamelde verpakkingsmaterialen zitten die door niet-leden op de Belgische markt gebracht werden of die door consumenten in het buitenland aangekocht werden (grensaankopen). Deze cijfers zijn nog onderhevig aan kleine wijzigingen, ifv laattijdige aangiftes en bijkomende controles.

Het recyclagepercentage wordt sinds 2022 (voor het jaar 2020) berekend aan de hand van een nieuwe methodologie die voor alle Europese landen dezelfde is. De bedoeling is om de recyclageresultaten van de verschillende Europese lidstaten correct tegen de respectievelijke doelstellingen af te zetten. Het recyclagepercentage wordt sindsdien berekend op het moment van de feitelijke recyclage. Dat wil zeggen, nadat de gesorteerde materialen in de recyclagecentra van alle eventuele verontreinigingen en oneigenlijke materialen ontdaan zijn. 

De Belgische verpakkende bedrijven hebben zich echter nog ambitieuzere doelstellingen gezet. Om ook daartegen te toetsen, zullen we binnen de huidige erkenning zowel via de vorige als de huidige berekeningsmethode rapporteren aan de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). In de nieuwe erkenning, die van kracht gaat in 2024, zal de IVC bepalen welke berekeningsmethode vanaf dan gebruikt wordt voor de wettelijke doelstellingen van het Belgische Interregionale Samenwerkingsakkoord.

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd?

Het werkingsbudget van Fost Plus in 2022 bedroeg 285.062.361 euro. Hiermee worden voornamelijk de kosten voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen gedekt. Het zijn de leden van Fost Plus die deze kosten dragen, via het Groene Punt.