Design For Recycling

Samen met onze leden op weg naar 100% recycleerbare verpakkingen

Duurzame verpakkingen staan hoog op de agenda van onze leden. Samen met de sectorfederaties hebben ze ambitieuze doelstellingen vooropgesteld: zo moeten tegen eind 2025 alle niet-recycleerbare verpakkingen uit het assortiment. Fost Plus ondersteunt haar leden bij de realisatie van die ambities.

Tegen 2025 enkel nog recycleerbare verpakkingen op de Belgische markt

Belgische bedrijven hebben een stevig engagement genomen om hun verpakkingen te verduurzamen. Zo willen ze tegen 2025 enkel nog recycleerbare, herbruikbare, composteerbare of biodegradeerbare verpakkingen op de Belgische markt brengen. Het aandeel niet-recycleerbare verpakkingen werd in 2019 op ongeveer 2% van het totale volume geschat. De drie sectorfederaties – Comeos, Detic en Fevia – nemen hierbij flink wat voorsprong op de Europese wetgeving, die 100% recycleerbaarheid pas tegen 2030 verplicht.

Onze leden zijn intussen volop bezig met de doorlichting van hun assortiment en de systematische vervanging van niet-recycleerbare verpakkingen. De introductie van een nieuwe verpakking heeft vaak wel wat voeten in de aarde. In veel gevallen zijn ingrijpende wijzigingen nodig in de productie- en logistieke processen. De alternatieve verpakkingen moeten bovendien voldoen aan alle technische vereisten, onder meer op het vlak van voedselveiligheid en kwaliteit.

Fost Plus ondersteunt haar leden bij de realisatie van die ambitieuze doelstellingen. Zo delen we de beschikbare kennis en expertise via seminaries, webinars en platformen zoals Pack-It-Better, een initiatief dat we samen met Valipac hebben opgezet. Daarnaast bieden we hen ook advies en praktische ondersteuning, onder meer via tests van nieuwe verpakkingen in de sorteercentra.

 

Weg met hinderlijke verpakkingen!

In 2022 werd de categorie Hinderlijke Verpakkingen geïntroduceerd in de Fost Plus-aangifte. Die categorie kwam er op vraag van de Interregionale Verpakkingscommissie. Zoals de naam al aangeeft, gaat het om verpakkingen die niet alleen niet recycleerbaar zijn, maar zelfs hinderlijk zijn voor de inzamel-, sorteer- en recyclageprocessen. De verpakkingen kregen een ontradend Groene Punt-tarief mee, dat dubbel zo hoog ligt als het hoogste tarief voor de recycleerbare fracties. Die financiële incentive moet bedrijven aanmoedigen om deze verpakkingen te vermijden en uit hun assortiment te verwijderen.

Heel wat leden beslisten daarop om de hinderlijke verpakkingen zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door recycleerbare alternatieven. Bij sommige leden gaat het om een relatief klein deel van het assortiment, maar bij andere leden gaat het om zeer bekende verpakkingen van populaire producten. Vaak gaat het om multilaagverpakkingen, die samengesteld zijn uit een combinatie van papier, aluminium en plastic en waarbij de verschillende materialen niet van elkaar gescheiden kunnen worden. We verwachten dat een aanzienlijk deel van de hinderlijke verpakkingen in de loop van 2023 al uit de winkelrekken zullen verdwijnen.


Betrouwbare data voor een duurzaam verpakkingsbeleid

De data uit de ledenaangiftes verschaffen ons inzicht in belangrijke trends en evoluties, waar we ons toekomstig beleid kunnen op afstemmen. Maar ook onze leden kunnen van die waardevolle data gebruikmaken om hun verpakkingen duurzamer te maken.

Begin 2022 introduceerden we een volledig vernieuwd aangiftesysteem voor onze leden, MyFost. Dat systeem gebruiken onze leden voor de verplichte jaarlijkse aangifte van hun verpakkingen. Voor elke verpakking geven ze aan uit welk materiaal ze bestaat, hoeveel materiaal gebruikt wordt en hoeveel stuks ze op de markt brachten. De aangifte brengt heel wat administratie met zich mee, maar levert tegelijk ook bijzonder waardevolle informatie op die nodig is om aan alle terugname- en rapporteringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Toekomstige scenario’s

 

Zo geeft de aangifte ons een goed zicht op de verpakkingen die op de markt komen. Daardoor kunnen we beter inspelen op trends en evoluties, en onze inzamelscenario’s en sorteerprocessen waar nodig bijsturen. De koffiecapsules zijn daar een goed voorbeeld van: hun toenemende populariteit bij consumenten was de aanleiding om op zoek te gaan naar een goede recyclageoplossing en de nodige aanpassingen te maken in onze sorteercentra.

 

In één oogosplag

 

Het nieuwe aangiftesysteem MyFost bevat heel wat features die leden helpen bij het beheer van hun verpakkingen. Via de zogenaamde sanity checks kunnen leden de gegevens in hun aangifte gemakkelijker controleren en eventuele fouten opsporen. Ongewone combinaties, opvallende stijgingen of dalingen en andere afwijkingen worden door het systeem meteen opgemerkt. Ze verschijnen allemaal in een handig overzicht waarmee de gebruiker meteen aan de slag kan. Daarnaast krijgen leden via het dashboard ook inzicht in de evolutie van de recycleerbaarheid van en het aandeel gerecycleerd materiaal in hun verpakkingen. Zo zien ze in één oogopslag waar ze nog beter kunnen doen.