Main Logo

Dertig jaar circulaire economie

In 2024 vieren we dertig jaar Fost Plus, en het is ook het eerste jaar van een nieuwe erkenningsperiode. Het ideale moment dus om samen met CEO Wim Geens en Voorzitter Jan Vander Stichele terug te blikken én vooruit te kijken.

2023 was een scharnierjaar voor Fost Plus, het laatste jaar van de erkenningsperiode 2019- 2023. Hoe blikken jullie terug op die periode?

Wim: “We zijn met grote ambities aan die vorige erkenningsperiode begonnen. Het lijkt misschien al even geleden, maar in 2019 hebben we de eerste stappen gezet naar de uitgebreide PMD-inzameling. Vijf jaar later zamelen we bij elke burger 24 kilo PMD in, staan er zes gloednieuwe sorteercentra in ons land en wordt er volop geïnvesteerd in lokale recyclagecapaciteit. We hebben samen met onze partners een volledig nieuwe economische activiteit uit de grond gestampt, met extra jobs, grote investeringen en baanbrekende innovaties.”

Jan: “Die uitbreiding is ook de Belgische burgers niet ontgaan. Die zien hun restafvalzak zienderogen slinken, en dat kan alleen maar een goede zaak zijn. Bovendien was het nog nooit zo eenvoudig om te sorteren. Gedaan met twijfelen of een verpakking nu wel of niet bij PMD hoort. Gebruiksgemak was altijd al cruciaal om de burger mee te krijgen in het verhaal. Die faciliterende rol spelen we nu ook volop in het buitenshuis sorteren: ook daar willen we het leven voor alle partijen zo eenvoudig mogelijk maken.”

“Fost Plus heeft op dertig jaar tijd een enorme maatschappelijke impact gehad. We kunnen ons niet meer voorstellen dat we onze verpakkingen niet zouden sorteren. Als de blauwe zak niet zou bestaan zouden we hem opnieuw moeten uitvinden. Maar onze maatschappij evolueert snel en we moeten vooruitkijken als we relevant willen blijven.”

Wim Geens, CEO

We zijn intussen 2024 en eerder dit jaar ging een nieuwe erkenningsperiode van start. Wat mogen we de komende vijf jaar verwachten?

Wim: “Een nieuwe erkenning is altijd een beetje als een wensdroom voor de toekomst. En daarin staat de verdere ontwikkeling van de circulaire economie in ons land centraal. Het is duidelijk dat recyclage daarbij niet langer de heilige graal is, al blijft het natuurlijk wel een noodzakelijk sluitstuk. We zien het als onze opdracht om bedrijven te helpen om hun verpakkingen te reduceren en de onvermijdelijke omslag te maken naar meer hergebruik. Dat wordt ongetwijfeld een uitdaging, maar het is ook een enorme kans om voluit de innovatiekaart te spelen.”

Jan: “Daarnaast zullen we ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen zwerfvuil, een hardnekkig probleem waar we ons met z’n allen aan ergeren. Dat geldt voor mij persoonlijk, maar evengoed voor onze leden, die met lede ogen aanzien hoe hun verpakkingen in de natuur terechtkomen. Naast de negatieve effecten op onze directe leefomgeving, is het bestaan van zwerfvuil ook vanuit onze visie op de circulaire economie onaanvaardbaar. We kunnen ons in 2024 simpelweg niet meer permitteren om materialen verloren te laten gaan.”

Het is duidelijk dat Fost Plus haar rol in de komende jaren ziet uitbreiden. Hoe staan jullie er tegenover?

Wim: “Fost Plus werd dertig jaar geleden in het leven geroepen naar aanleiding van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Waar onze aanvankelijke doelstellingen draaiden rond het behalen van wettelijke recyclagepercentages, zijn we uitgegroeid tot een van de drijvende krachten achter de circulaire economie in ons land. In de komende jaren zal onze bijdrage aan een duurzamere economie en samenleving nog groter worden.”

Jan: “We hebben er alle vertrouwen in dat we die rol kunnen waarmaken. De pilootprojecten die we vorig jaar realiseerden geven duidelijk aan dat onze visie wel degelijk hout snijdt. Al is het natuurlijk wel belangrijk dat de overheid een duidelijk wettelijk kader schept waarbinnen we die rol kunnen opnemen. Maar we zijn niet van plan om bij de pakken te blijven zitten, want de tijd dringt. Het kan niet de bedoeling zijn dat we onze koploperpositie, waar we dertig jaar hard aan gewerkt hebben, nu nog gaan afgeven.”

Download de pdf

© Fost Plus 2024

Cookies