Main Logo

Recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België

In 2023 brachten onze leden 734.651 ton eenmalige verpakkingen op de markt, waarvan er 711.390 ton werd gerecycleerd, goed voor een recyclagepercentage van 97%.

inwoners
leden
ton eenmalige
verpakkingen op de markt
ton herbruikbare
verpakkingen op de markt
kg
papier-karton
kg
glas
kg
PMD

Gerecycleerde hoeveelheden verpakkingen per inwoner per jaar

Recyclagepercentage per materiaal

**Deze percentages zijn berekend aan de hand van de gerecycleerde hoeveelheden tov de door onze leden op de Belgische markt gebrachte hoeveelheden. Ongeveer 83% van alle verpakkingen die op de Belgische markt zijn (in tonnen), zijn afkomstig van leden van Fost Plus. Dit betekent dus dat in de gerecycleerde hoeveelheden ook ingezamelde verpakkingsmaterialen zitten die door niet-leden op de Belgische markt gebracht werden of die door consumenten in het buitenland aangekocht werden (grensaankopen). Deze cijfers zijn nog onderhevig aan kleine wijzigingen, ifv laattijdige aangiftes en bijkomende controles.

 

Het recyclagepercentage wordt sinds 2022 (voor het jaar 2020) berekend aan de hand van een nieuwe methodologie die voor alle Europese landen dezelfde is. De bedoeling is om de recyclageresultaten van de verschillende Europese lidstaten correct tegen de respectievelijke doelstellingen af te zetten. Het recyclagepercentage wordt sindsdien berekend op het moment van de feitelijke recyclage. Dat wil zeggen, nadat de gesorteerde materialen in de recyclagecentra van alle eventuele verontreinigingen en oneigenlijke materialen ontdaan zijn.

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd?

Materiaalfiches

Download de pdf

© Fost Plus 2024

Cookies