Main Logo

Bedrijven ondersteunen in de transitie naar circulaire verpakkingssystemen

Bedrijven staan de komende jaren voor de opdracht om hun verpakkingen duurzamer te maken. Recyclage zal daarin een belangrijke rol blijven spelen, maar preventie en hergebruik worden minstens even belangrijk. Heel wat bedrijven houden hun verpakkingsstrategie tegen het licht en bereiden belangrijke aanpassingen en investeringen voor. Fost Plus wil bij deze cruciale transitie helpen.

Design4Recycling

Definitieve uitfasering van niet-recycleerbare verpakkingen

De Belgische bedrijfswereld nam in 2019 al het engagement om tegen 2025 enkel nog recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen. Daarmee lopen we in België stevig voorop: de Europese wetgeving legt die doelstelling pas op in 2030. Dat engagement zien we nu ook heel duidelijk in de praktijk. Waar het volume aan niet-recycleerbare verpakkingen in de aangiftes van onze leden in 2019 nog meer dan 20.000 ton bedroeg, daalde dat cijfer in 2023 tot minder dan 9.000 ton.

En we zien het ook in de winkelrekken. Sommige verpakkingen ondergingen daarbij een grondige transformatie, zoals de iconische chipskokers van Pringles of Actimel van Danone. Naarmate de einddatum dichterbij komt, verwachten we dat het tempo nog verder opgedreven wordt. Begin 2023 publiceerde de Interregionale Verpakkingscommissie ook een tweede lijst van zogenaamde hinderlijke verpakkingen. Dat zijn verpakkingen die de sorteer- en recyclageprocessen grondig verstoren en dus vermeden moeten worden.

De uitfasering van niet-recycleerbare verpakkingen vertaalt zich ook in de evolutie van de Groene Punt-tarieven. Voor de verpakkingen die in 2024 op de markt zullen komen, introduceerden we een eengemaakt tarief voor alle niet-recycleerbare verpakkingen, dat meer dan dubbel zo hoog ligt dan het hoogste tarief voor de recycleerbare verpakkingen. Daarmee geven we onze leden een extra stimulans om te kiezen voor duurzaamheid en zorgen we voor een eerlijke en correcte allocatie van de kosten. Uiteraard bieden we onze leden ook de nodige ondersteuning in hun zoektocht naar alternatieven, onder meer via webinars en persoonlijk advies.

Voorbij recyclage

De verpakkingssystemen van de toekomst

Met de nieuwe Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) zet Europa de toon voor de verpakkingssystemen van de toekomst. Recyclage is daarbij niet langer de heilige graal – al spreekt het voor zich dat alle eenmalige verpakkingen die op de markt komen ook recycleerbaar moeten zijn. Maar het zijn vooral de ambitieuze doelstellingen om de hoeveelheid verpakkingen te reduceren die opvallen, net als het stimuleren van herbruikbare en navulbare verpakkingen. Daarnaast streeft het voorstel ook naar een verdere harmonisering van de verpakkingswetgeving over heel Europa.

Die nieuwe richting zal een enorme impact hebben op het bedrijfsleven – niet alleen op onze leden maar ook op andere sectoren zoals evenementen en de horeca. De komende jaren wil Fost Plus een belangrijke rol gaan spelen op het vlak van preventie en hergebruik en bedrijven gaan begeleiden in die belangrijke transitie. Het is ook een van de krachtlijnen in onze nieuwe strategie voor de komende vijf jaar.

Die nieuwe rol kan verschillende vormen aannemen, van de ontwikkeling van preventiemaatregelen per sector tot de initiatie van pilootprojecten waarin we herbruikbare verpakkingssystemen op het terrein testen. In ieder geval hebben we de ambitie om in deze domeinen even toonaangevend te worden als we de afgelopen dertig jaar waren in recyclage.

Download de pdf

© Fost Plus 2024

Cookies