Main Logo

2023 markeert het laatste jaar van de erkenningsperiode die begon in 2019. Voor Fost Plus is het een schakeljaar, met een aantal belangrijke doelstellingen die behaald moesten worden en resultaten die als basis zullen dienen voor de ambities in de komende vijf jaar. De lokale circulaire economie, met de blauwe zak als hoeksteen, krijgt nu écht vorm. Met opnieuw een stijging van de recyclagepercentages bevestigt België haar koploperspositie. Tegelijk dringt het ecologisch bewustzijn verder door in alle lagen van de maatschappij. Burger, overheid, industrie – iedereen heeft een rol te spelen. Fost Plus wil dat duurzame gedachtengoed verder doortrekken.

Meer kerncijfers

De circulaire economie, dat zijn wij allemaal. Want alles begint met het sorteren van onze verpakkingen. Thuis, in onze keuken, maar evengoed op het werk, op school of onderweg. Daarom staat de burger meer dan ooit centraal in onze aanpak. We willen hen het leven – en het sorteren – zo gemakkelijk mogelijk maken.

Hoe kunnen we zwerfvuil tegengaan? Het is een prangende vraag die iedereen bezighoudt. Want we zijn er allemaal van overtuigd dat het beter kan én moet.

Bedrijven staan de komende jaren voor de opdracht om hun verpakkingen duurzamer te maken. Recyclage zal daarin een belangrijke rol blijven spelen, maar preventie en hergebruik worden minstens even belangrijk. Heel wat bedrijven houden hun verpakkingsstrategie tegen het licht en bereiden belangrijke aanpassingen en investeringen voor. Fost Plus wil bij deze cruciale transitie helpen.

Het werkingsbudget van Fost Plus bedroeg in 2023 298.457.881 euro. Het grootste deel van dit budget gaat naar het inzamelen en sorteren van huishoudelijke verpakkingen. Het gaat om alle kosten die gemaakt worden om de materialen van bij de burger thuis tot bij onze recyclagepartners te brengen.

Dertig jaar circulaire economie In 2024 vieren we dertig jaar Fost Plus, en het is ook het eerste jaar van een nieuwe erkenningsperiode. Het ideale moment dus om samen met CEO Wim Geens en Voorzitter Jan Vander Stichele terug te blikken én vooruit te kijken.

Download de pdf

© Fost Plus 2024

Cookies