Sorteren, altijd

en overal

Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak sorteren we thuis meer en beter dan ooit. Die positieve evolutie willen we ook buitenshuis doortrekken. Want daar ligt een enorm potentieel om verpakkingen te recupereren die vandaag nog verloren gaan. Tegelijk drijven we onze inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil verder op.

“Ondanks de coronacrisis blijven we op schema om onze ambitieuze doelstellingen voor 2023 te behalen.”

Steven Boussemaere

Directeur Innovatie & Business Development

Sorteren op de werkvloer – logisch toch?

Ondanks de toename van het thuiswerk door de coronacrisis, blijven we heel wat verpakkingen verbruiken op de werkvloer. Daarvan komt bovendien nog altijd een aanzienlijk deel in het gemengde bedrijfsafval terecht. Dat is zonde, want het gaat om verpakkingen die we perfect samen kunnen sorteren en recycleren met het huis-aan-huis ingezamelde PMD.

In 2021 hebben we onze inspanningen verder opgedreven. Zo schreven we op basis van een screening in samenwerking met Valipac zo’n 60.000 bedrijven aan die nog geen contract bleken te hebben met hun afvalpartner voor de ophaling van PMD. Die inspanningen hebben de nodige resultaten opgeleverd. Vooral in de tweede jaarhelft noteerden we een aanhoudende stijging van de ingezamelde tonnages en een toename van het aantal nieuw afgesloten contracten.

Achter de schermen werken we nauw samen met de afvalbedrijven die instaan voor de ophaling van PMD bij bedrijven. Zo kunnen ze klanten die sorteren een welkomstpremie aanbieden en krijgen ze een extra vergoeding voor de tonnen die ze supplementair ophalen tegenover het voorgaande jaar. Daarnaast bieden we hen sinds kort toegang tot een netwerk van 15 overslagstations waar ze het PMD dat ze bij hun klanten inzamelen kunnen afleveren. Bedrijven die willen starten met PMD sorteren of hun sorteerresultaten willen verbeteren, vinden op sorterenophetwerk.be heel wat tips, advies en ondersteunend materiaal.

Op schema richting onze doelstelling voor 2023

0 kT

2018

0 kT

2019

0 kT

2020

0 kT

2021

0 kT

2023

PROJECTEN IN DE KIJKER

PMD sorteren, dat doen ze ook bij het leger

Janssen Pharma helpt medewerkers beter sorteren

De vliegbasis van Florennes werkt met een private afvaloperator en heeft zijn eigen recyclagepark op de site waar alle soorten afval ingezameld kunnen worden, zelfs gevaarlijke producten. De containers voor huishoudelijk afval staan op verschillende plaatsen op de basis en de parkings, en het schoonmaakpersoneel verwijdert het afval uit de kantoren van het personeel. Uit audits bleek echter dat de sortering van PMD in de kantoren en administratieve gebouwen beter kan.

Op de site van Janssen Pharma in Beerse werken meer dan 4.000 mensen, die actief zijn in verschillende departementen, van administratie tot onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf stelde een team samen dat zich volledig toespitst op een duurzamer afvalbeleid. Zij ontwikkelden een interne applicatie, de Afvalwijzer, met informatie over de sorteerregels.

Janssen Pharma helpt medewerkers beter sorteren

Op de site van Janssen Pharma in Beerse werken meer dan 4.000 mensen, die actief zijn in verschillende departementen, van administratie tot onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf stelde een team samen dat zich volledig toespitst op een duurzamer afvalbeleid. Zij ontwikkelden een interne applicatie, de Afvalwijzer, met informatie over de sorteerregels.

Klaar voor het leven na corona

Ook in 2021 werd ons leven nog in grote mate beheerst door het coronavirus. Heel wat evenementen werden (opnieuw) afgelast, sportwedstrijden vonden plaats achter gesloten deuren en onze activiteiten buitenshuis bleven eerder beperkt. Daardoor stonden de vele projecten rond buitenshuis sorteren, die we in 2020 al on-hold zetten, ook in 2021 op een laag pitje.

Gelukkig kondigt 2022 zich een stuk beter aan. Verschillende sectoren maken zich op voor een volledige heropstart van hun activiteiten, van jeugdbewegingen en pretparken tot voetbalclubs en festivalorganisatoren. Dat is voor Fost Plus het signaal om onze initiatieven rond buitenshuis sorteren nieuw leven in te blazen. De aandacht gaat onder meer uit naar tankstations, afhaalrestaurants en bioscopen.

We ontwikkelden de afgelopen jaren een uitgebreid aanbod aan diensten en oplossingen in dit domein. Zo bieden we advies en ondersteuning in elke stap van het traject: van communicatie en sensibilisering tot praktische implementatie en rapportering. Bovendien kunnen ze vaak ook rekenen op een financiële tussenkomst in de kosten voor de infrastructuur en de ophaling. Tot slot ontwikkelden ook specifieke programma’s voor bepaalde sectoren zoals de gezondheidszorg en zetten we een samenwerkingsverband op met onderhoudsfirma’s en poetsbedrijven.

De Click zet opmars verder

Zwerfvuil is een doorn in het oog van iedereen die oprecht met het leefmilieu begaan is. Elke burger wil propere straten, parken en pleinen. Met de Click willen we een positieve gedragsverandering realiseren en tegelijk zoveel mogelijk materialen recupereren die nu nog verloren gaan.

Actieve participatie van de burger Via Mooimakers, Be WaPP en het samenwerkingsverband met Leefmilieu Brussel en Net Brussel leveren we al jaren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen zwerfvuil. Met de Click voegen we daar nog een extra dimensie aan toe. Door burgers te belonen voor hun goede gedrag willen we hen de ‘click’ laten maken naar een duurzame mentaliteitswijziging.

Het concept is heel eenvoudig. Via een app op hun smartphone kunnen consumenten verpakkingen die ze onderweg consumeren of zwerfvuil dat ze oprapen, inscannen vooraleer ze het in de juiste vuilnisbak gooien. In ruil daarvoor verzamelen ze digitale punten, de zogenaamde Circular UCoins, die ze bij lokale handelaars kunnen spenderen. Op die manier maken we van de strijd tegen zwerfvuil een positief verhaal en creëren we een win-win – ook voor de handelszaken die na corona een duwtje in de rug zeker kunnen gebruiken.

Het project ging in 2021 zijn tweede levensjaar in. Na een succesvol proefproject in De Haan in de zomer van 2020, werd de app uitgerold in twee grote steden – Antwerpen en Namen – en drie kustgemeenten: Blankenberge, De Haan en Middelkerke. Begin 2022 tekende Anderlecht als eerste Brusselse gemeente in op het project. Begin mei telden we al bijna 21.000 gebruikers die samen 43.000 keer ‘clickten’. In 2022 wordt het project uitgerold in heel wat nieuwe steden en gemeenten. Bestaande projecten worden versterkt en waar mogelijk wordt het werkingsgebied verder uitgebreid.

PROJECT IN DE KIJKER

PMD recupereren uit openbare vuilnisbakken

Openbare vuilnisbakken bevatten naar schatting 20 tot 25% recycleerbare verpakkingsmaterialen. Denk maar aan blikjes en flesjes die we onderweg consumeren, maar ook heel wat andere verpakkingen die we thuis in de Nieuwe Blauwe Zak zouden sorteren. De inhoud van de vuilnisbakken komt nu nog grotendeels bij het restafval terecht. Daar wil Fost Plus iets aan doen.

Aangezien het praktisch niet altijd haalbaar is om op straat PMD selectief in te zamelen – bijvoorbeeld via sorteereilanden – gingen we op zoek naar een alternatieve oplossing. Zo testen we in verschillende steden en gemeenten onze zogenaamde voorsorteertrajecten. Daarbij gaat de volledige inhoud van de straatvuilnisbakken naar een gespecialiseerd sorteercentrum waar de recycleerbare materialen gescheiden worden van het restafval. Dat gebeurt onder meer in Charleroi, Gent en Leuven.

Fost Plus werkt voor het project samen met Bruco, dat gespecialiseerd is in het sorteren van diverse afvalstromen en verschillende vestigingen heeft in België. Het afval uit de openbare vuilnisbakken wordt gesorteerd in Sambreville, waar het bedrijf ook een gloednieuwe hoogtechnologische sorteerlijn installeerde met optische scheiders. De gesorteerde PMD-verpakkingen worden vervolgens naar onze reguliere sorteercentra vervoerd, waar ze hetzelfde traject volgen als de verpakkingen die huis-aan-huis worden ingezameld.

Zwerfvuil en de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

De Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid krijgt in 2023 een belangrijk verlengstuk. Naast de inzameling en recyclage van verpakkingen worden producenten vanaf dan ook verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen van verpakkingen die in het zwerfvuil of in de openbare vuilnisbakjes terechtkomen, en voor de kosten van communicatie- en sensibiliseringscampagnes naar het grote publiek. We zien het als een unieke kans om onze maatschappelijke rol op te nemen en samen met alle bestaande actoren een bijdrage te leveren aan een properdere leefomgeving.

Zo willen we maximaal gebruikmaken van de expertise die door de jaren heen binnen Mooimakers, Be WaPP en het Brussels Gewest werd opgebouwd. Ook de lokale overheden en de intercommunales hebben heel wat belangrijke kennis in huis. Die willen we zoveel mogelijk bundelen in een beleid dat inzet op samenwerking, efficiëntie en een maximale recyclage van de verpakkingen uit het zwerfvuil.