Innovatie en digitalisering

Innovatie en digitalisering zijn de hoekstenen van de circulaire economie. Fost Plus investeert dan ook volop in nieuwe technologieën en systemen. Die moeten ervoor zorgen dat alle partners binnen het ecosysteem optimaal kunnen samenwerken en hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.

“Onze basissystemen genereren enorme hoeveelheden data over alle aspecten van de recyclageketen.”

Laurence Havrenne

Chief Financial Officer

MyFost – de Fost Plus-aangifte 2.0

Alle bedrijven die verpakkingen op de Belgische markt brengen, dragen financieel bij aan de inzameling, sortering en recyclage van hun verpakkingen. Elk jaar dienen ze daarvoor een aangifte in bij Fost Plus. Ze geven niet alleen aan hoeveel verpakkingen ze het voorbije jaar gebruikten, maar ook uit welke materialen ze bestaan. Op die manier kunnen we voor elk bedrijf een correcte bijdrage berekenen, die de effectieve kosten voor de verwerking weerspiegelt.

Sinds begin 2022 gebruiken onze leden daarvoor ons volledig vernieuwd aangiftesysteem, MyFost. Het systeem integreert de nieuwe realiteit van de Nieuwe Blauwe Zak, waarbij veel meer verpakkingen dan vroeger selectief ingezameld en gerecycleerd worden. Dat vertaalt zich in meer gediversifieerde tarieven voor deze verpakkingen. Beter recycleerbare materialen genieten daarbij lagere tarieven. Het systeem biedt bovendien de nodige flexibiliteit om mee te evolueren met de snel veranderende verpakkingswereld. Zo geven onze leden sinds kort ook verpakkingen voor Klein Gevaarlijk Afval aan via MyFost.

Tot slot bevat MyFost alle toeters en bellen die je van een moderne applicatie verwacht. Inloggen kan via itsme, facturen worden elektronisch verstuurd en gebruikers krijgen tijdens het invullen heel wat online support. Bovendien werd er rekening gehouden met de grote diversiteit van ons ledenbestand, dat zowel heel grote als heel kleine bedrijven bevat uit de meest diverse sectoren. MyFost bevat voor elk type bedrijf features die het leven eenvoudiger maken en helpen om hun aangifte correct in te dienen.

Data voor optimale samenwerking

Fost Plus is de drijvende kracht achter een uitgebreid en divers ecosysteem, waarin verschillende partners nauw met elkaar samenwerken: intercommunales en lokale besturen, producenten en distributeurs, operatoren, sorteer- en recyclagecentra, … Een optimale uitwisseling van gegevens is cruciaal om alle activiteiten binnen de recyclageketen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Onze basissystemen genereren enorme hoeveelheden data over alle aspecten van de recyclageketen. Welke verpakkingen komen op de markt en uit welke materialen zijn ze gemaakt? Hoeveel PMD zamelen we in bij de burger en hoe evolueren die cijfers doorheen de tijd? Wat is de kwaliteit van de ingezamelde materialen en welke verpakkingen zorgen voor problemen in sorteercentra en recyclagefabrieken?

Dankzij Business Intelligence kunnen we deze data gebruiken om de juiste beslissingen te nemen en onze partners beter te laten samenwerken. Zo helpen analyses van inzamelgegevens ons om de hele keten te optimaliseren, van de organisatie van de ophaalrondes tot de forecasting voor sorteercentra en recyclagefabrieken. Inzicht in nieuwe verpakkingstrends stellen ons in staat om sneller in te spelen op nieuwe evoluties en ons beleid waar nodig bij te sturen.

PROJECT IN DE KIJKER

Artificiële intelligentie in sorteercentra

Onze nieuwe sorteercentra behoren vandaag al tot de meest geavanceerde in Europa. Maar de technologie staat niet stil en dus houden we voortdurend de vinger aan de pols. In 2021 onderzochten we bijvoorbeeld hoe we artificiële intelligentie kunnen inzetten om de kwaliteitscontrole van de gesorteerde materialen te automatiseren.

In het sorteercentrum van Indaver in Willebroek installeerden we op het einde van het proces een zelflerend camerasysteem dat op basis van foto’s bepaalde verpakkingen kan herkennen. In het proefproject gingen we na of we met het systeem het onderscheid kunnen maken tussen doorzichtige en ondoorzichtige PET-verpakkingen.