Design4Recycling

Tegen 2025 willen we een recyclageoplossing bieden voor elke verpakking die op de markt komt. Dat is de ambitie die onze leden in 2018 vooropstelden. De uitgebreide PMD-inzameling en de inzet van nieuwe technologieën zullen ons daar zeker bij helpen. Maar daarnaast is het uiteraard belangrijk dat er bij het ontwerp al rekening gehouden wordt met de recycleerbaarheid op het einde van de levenscyclus. Via nauwe samenwerking met onze leden willen we het aandeel niet- of moeilijk recycleerbare verpakkingen systematisch terugdringen.

Enkel nog volledig recycleerbare verpakkingen in 2025

Het Belgische bedrijfsleven heeft zich via sectorfederaties Comeos, Detic en Fevia geëngageerd om tegen 2025 enkel nog volledig recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen. De hoeveelheid niet-recycleerbare verpakkingen op de Belgische markt wordt vandaag geschat op ongeveer 2% van het totaal. Bedrijven hebben hun inspanningen de afgelopen jaren aanzienlijk opgedreven en gaan voor heel wat verpakkingen op zoek naar meer duurzame en beter recycleerbare alternatieven.

Onze leden kunnen hiervoor rekenen op onze ondersteuning. Zo analyseren we de aangiftes van (grote) leden en identificeren we de niet-recycleerbare verpakkingen in hun portfolio. We bespreken onze bevindingen met hen en geven aan welke alternatieven beschikbaar zijn. We maken ook de nodige afspraken rond actieplannen om die verpakkingen systematisch te vervangen door (beter) recycleerbare alternatieven.

Via Pack It Better brengen we alle kennis en expertise rond eco-design samen op één centraal platform, waar bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact kunnen treden. Het platform kwam er in samenwerking met Valipac, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.

Tot slot geven we producenten ook de nodige financiële incentives via de eco-modulatie van de Groene Punt-tarieven. Hoe meer het kost om een materiaal in te zamelen, te sorteren en te recycleren, hoe hoger het tarief voor dat materiaal. Bedrijven die niet of moeilijk recycleerbare verpakkingen op de markt brengen, betalen daarbij de allerhoogste tarieven voor de verwerking van hun verpakking. Daardoor worden bedrijven ook financieel gestimuleerd om te kiezen voor beter recycleerbare alternatieven.

PROJECTEN IN DE KIJKER

Nestlé:

Ricoré-deksel

Delhaize:

Tiramisu

Zichtbaar voor optische sortering Nestlé heeft in zijn koffieproductcategorie het deksel van het beroemde Ricoré-blik een nieuwe kleur gegeven. Dat is nu niet meer zwart, maar lichtbruin. Het deksel in polypropyleen (PP) kon vroeger niet gesorteerd worden in de sorteercentra en werd bijgevolg niet gerecycleerd.

Recycleerbaar en van gerecycleerd materiaal Delhaize heeft de verpakking van hun tiramisu duurzamer gemaakt. De nieuwe verpakking bestaat uit een plastic pot in een kartonnen omhulsel. De plastic pot uit PET is bovendien gemaakt van gerecycleerd materiaal (r-PET), zodat dankzij de tiramisuverpakking alleen al 1,5 ton aan nieuw plastic per jaar wordt uitgespaard.

Delhaize: Tiramisu

Recycleerbaar en van gerecycleerd materiaal Delhaize heeft de verpakking van hun tiramisu duurzamer gemaakt. De nieuwe verpakking bestaat uit een plastic pot in een kartonnen omhulsel. De plastic pot uit PET is bovendien gemaakt van gerecycleerd materiaal (r-PET), zodat dankzij de tiramisuverpakking alleen al 1,5 ton aan nieuw plastic per jaar wordt uitgespaard.