“In de komende jaren hebben we de unieke kans om onze maatschappelijke rol verder op te nemen en een antwoord te bieden op reële behoeften en bezorgdheden van Belgische burgers.”

Wim Geens - Managing Director Fost Plus

“Sinds eind vorig jaar hebben alle Belgen toegang tot de uitgebreide PMD-inzameling. Maar het werk is nog lang niet af.”

Pascal Léglise - Voorzitter Fost Plus

Fost Plus in 't kort

ton gerecycleerde huishoudelijke verpakkingen

Belgische inwoners

,8%

recyclagepercentage

De Nieuwe Blauwe Zak, een garantie van succes voor de circulaire economie

De Nieuwe Blauwe Zak heeft de circulaire economie in ons land een aanzienlijke boost gegeven. De uitgebreide PMD-inzameling brengt bijna 100.000 ton extra verpakkingsmateriaal op de markt en trekt investeringen in lokale verwerkingscapaciteit aan. Met vijf nieuwe sorteercentra en vier nieuwe recyclagefabrieken – binnenkort zelfs vijf – groeit België stilaan uit tot een echte Europese recyclagehub.

Design4Recycling

Tegen 2025 willen we een recyclageoplossing bieden voor elke verpakking die op de markt komt. Dat is de ambitie die we twee jaar geleden vooropstelden. De uitgebreide PMD-inzameling en de inzet van nieuwe technologieën zullen ons daar zeker bij helpen. Maar daarnaast is het uiteraard belangrijk dat er bij het ontwerp al rekening gehouden wordt met de recycleerbaarheid op het einde van de levenscyclus. Via nauwe samenwerking met onze leden willen we het aandeel niet- of moeilijk recycleerbare verpakkingen systematisch terugdringen.

Sorteren, altijd en overal

Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak sorteren we thuis meer en beter dan ooit. Die positieve evolutie willen we ook buitenshuis doortrekken. Want daar ligt een enorm potentieel om verpakkingen te recupereren die vandaag nog verloren gaan. Tegelijk drijven we onze inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil verder op.

Innovatie en digitalisering

Innovatie en digitalisering zijn de hoekstenen van de circulaire economie. Fost Plus investeert dan ook volop in nieuwe technologieën en systemen. Die moeten ervoor zorgen dat alle partners binnen het ecosysteem optimaal kunnen samenwerken en hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.