Voorwoord

De circulaire

verpakkingseconomie

als antwoord op het

recyclagevraagstuk

Ondanks de ongewone tijden die we beleven, blijft Fost Plus goed op weg om haar ambitieuze doelstellingen waar te maken. In 2020 hebben we opnieuw een aantal belangrijke stappen gezet in de uitbouw van een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen.

De invoering van de Nieuwe Blauwe Zak kwam in een stroomversnelling terecht. Vandaag genieten bijna alle Belgen van de uitgebreide PMD-inzameling, waardoor op jaarbasis 90.000 ton extra verpakkingen beschikbaar wordt op de recyclagemarkten.

Intussen werd ook verder gebouwd aan vijf nieuwe hoogtechnologische sorteercentra, waar deze verpakkingen verder uitgesorteerd worden in kwaliteitsvolle stromen voor recyclage. Eind dit jaar zullen zeker al vier van de vijf sorteercentra op volle toeren draaien.

Afgelopen jaar legden we ook de basis voor de laatste schakel in de keten: de ontwikkeling van recyclagecapaciteit op eigen bodem. In december kondigden we al de eerste investeringen aan in drie nieuwe recyclage-installaties, terwijl de onderhandelingen voor verdere uitbreiding al lopen.

Daarmee maken we de cirkel rond: de verpakkingen die we bij de Belgische consument inzamelen krijgen in een lokale circulaire economie een nieuw leven, als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen die vervolgens opnieuw op de Belgische markt komen.

Halverwege onze nieuwe erkenningsperiode staan we dan ook klaar om onze ultieme ambitie te realiseren. Als motor van de circulaire economie zullen we niet alleen een recyclage-oplossing bieden voor elke verpakking die op de markt komt, maar zetten we België ook in pole position om uit te groeien tot een Europese recyclagehub.

Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus

"België staat in pole position om uit te groeien tot een Europese recyclagehub."
Patrick Laevers CEO
Belgische verpakkingen krijgen in een lokale circulaire economie een nieuw leven, als grondstof voor nieuwe producten die opnieuw op de Belgische markt komen.
"We zijn trots dat we ook in een moeilijk jaar onze recyclagedoelstellingen hebben kunnen behalen."
Pascal Léglise Voorzitter

Het zal niemand verbazen dat 2020 ook voor Fost Plus een jaar van grote uitdagingen was. De corona-epidemie had een aanzienlijke impact op de dagelijkse activiteiten in zowat alle sectoren, zowel publiek als privaat. Dat was voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen niet anders.

Toch mogen we ook van een succesvol jaar spreken. Want ondanks de moeilijke omstandigheden, slaagden we erin om onze essentiële dienstverlening naar burgers te garanderen. Dankzij de flexibiliteit en de uitstekende samenwerking met al onze partners kwam de huis-aan-huisinzameling op geen enkel moment in het gedrang.

We zijn bovendien trots dat we in een moeilijk jaar onze recyclagepercentages opnieuw hebben kunnen verbeteren. We willen daarvoor ook de consument feliciteren, want het is dankzij hun blijvende inzet en hun sorteerinspanningen dat we die cijfers jaar na jaar zien stijgen.

Het is het beste bewijs dat onze strategie op stevige fundamenten rust: een heldere toekomstvisie, een realistisch plan en het lange-termijnengagement van het bedrijfsleven.

Deze stevige basis geeft ons ook de ideale uitgangspositie om in de komende jaren onze recyclagecijfers verder te doen stijgen. Niet alleen omdat we willen voldoen aan wettelijke doelstellingen, maar omdat we willen beantwoorden aan de verwachtingen van burgers, overheden en bedrijven.

We hopen dat we ook in de komende jaren kunnen blijven rekenen op de steun van al onze stakeholders: consumenten en bedrijven, maar evengoed onze partners op het terrein, overheden en beleidsmakers. Alleen met hun steun kunnen we ons project, dat uniek is in Europa, verder uitbouwen en succesvol maken.

Pascal Léglise, Voorzitter van Fost Plus

Deel dit artikel