Toekomstvisie

Fost Plus is goed op weg om de ambitieuze doelstellingen uit haar erkenning te realiseren. Toch is het werk nog lang niet af. De inzameling en sortering buitenshuis staat in 2021 hoog op de agenda, waarmee we inspelen op de heropstart van heel wat activiteiten na corona. Daarnaast zetten de vele investeringen in nieuwe sorteer- en recyclage-infrastructuur België in pole position om uit te groeien tot een Europese recyclagehub.

Op weg om ambities te realiseren

Fost Plus bevindt zich ongeveer halverwege haar lopende erkenningsperiode (2019-2023). Deze erkenning wordt gekenmerkt door een reeks ambitieuze recyclagedoelstellingen, vooral op het vlak van plastic verpakkingen. Het ultieme doel is om een circulaire verpakkingseconomie te creëren voor ons land, die gepaard gaat met lokale verwerking en duurzame jobcreatie.

PET-recyclagecentrum Sources Alma - Suez in Charleroi.

De afgelopen twee jaar hebben we de fundamenten gelegd voor die ambitie. Vandaag plukken we al de eerste vruchten. Eind 2021 zullen alle Belgen in 36 intercommunales gebruikmaken van de uitgebreide plastic-inzameling, waardoor 90.000 ton extra verpakking beschikbaar wordt voor de recyclagemarkt. Op dat moment zullen ook vier (van de vijf) nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra op volle toeren draaien om al die nieuwe PMD-verpakkingen te sorteren. Ook de lokale recyclagecapaciteit komt op gang. We kondigden al de bouw aan van drie nieuwe Belgische recyclagefabrieken en onderhandelingen voor verdere uitbreiding zijn inmiddels lopende voor minstens nog twee nieuwe recyclagecentra.

Het wordt steeds duidelijker dat een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen wel degelijk een duurzaam en haalbaar model is. We kunnen voor de uitbouw van dit model bovendien rekenen op het lange-termijnengagement en de financiële steun van onze leden. Ook de overheid speelt hierin een belangrijke rol, door een stabiel wettelijk kader te creëren dat investeerders de nodige zekerheid biedt. Zo kunnen we een veelbelovende sector laten uitgroeien tot een duurzame, toekomstbestendige economische activiteit.

België als Europese recyclagehub

Met het Circular Economy Action Plan – een van de hoekstenen van de Green Deal – toont de Europese Commissie de weg naar een circulaire toekomst voor Europa. Hergebruik en recyclage van materialen wordt een essentieel onderdeel om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. De ambitieuze plannen creëren een grote nood aan nieuwe infrastructuur, technologie en knowhow om de doelstellingen te halen. België heeft dankzij een centrale ligging en de aanwezige expertise dan ook alle troeven in handen om een centrale recyclagehub te worden, niet alleen voor de recyclage van onze eigen verpakkingen, maar ook die uit onze buurlanden.

Is er leven na Corona?

De coronacrisis is op dit moment – begin 2021 – nog lang niet volledig uitgewoed. Toch komt er stilaan perspectief op het hernemen van ons gewone leven. Dat is voor Fost Plus het signaal om onze ambities rond het buitenshuis sorteren opnieuw kracht bij te zetten. Zo anticiperen we de terugkeer naar de werkvloer met een grootscheepse campagne om bedrijven te overtuigen om meer en beter te sorteren. De welkomstpremie van 75 euro, die in 2019 nog door meer dan 1.247 bedrijven werd aangevraagd, wordt daarbij verlengd. In april 2021 werden de PMD-sorteerregels voor bedrijven bovendien uitgebreid naar die van de Nieuwe Blauwe Zak, waardoor ook daar nog een stuk meer verpakkingen kunnen worden ingezameld.

Terwijl steden en gemeenten zich voorbereiden om opnieuw heel wat meer bezoekers te verwelkomen, wordt de on-the-go consumptie een belangrijk focuspunt in 2021. Zo krijgt het proefproject van de Click in De Haan een vervolg in andere steden en gemeenten. Van zodra de supporters opnieuw het stadion opnieuw binnen mogen, wordt ook het succesvolle sorteerproject in het stadion van Standard de Liège verdergezet en uitgebreid naar een vijftal andere grote clubs. Tot slot staan ook een reeks nieuwe staycation-initiatieven op stapel.

Sorteerboodschap op de ledschermen van Standard de Liège

Hoe bouwt Fost Plus aan een circulaire economie?

Deel dit artikel