Digitalisering

Een maximale recyclage vraagt een efficiënte samenwerking doorheen de hele keten. Onze vernieuwde basissystemen vereenvoudigen de uitwisseling van gegevens en bevorderen de onderlinge samenwerking. Ze helpen ons ook om de juiste beslissingen te nemen en snel in te spelen op nieuwe evoluties.

MyFost - betrouwbare gegevens aan de ingang

Alle bedrijven die verpakkingen op de Belgische markt brengen, dienen jaarlijks een aangifte in bij Fost Plus. Ze geven aan om welke verpakkingen het gaat, hoeveel verpakkingen ze van elk type op de markt brengen en welke materialen ze daarvoor gebruiken. Fost Plus berekent op basis van deze gegevens hun jaarlijkse financiële bijdrage aan het systeem. De tarieven voor de verschillende materialen weerspiegelen daarbij de effectieve kost die ze vertegenwoordigen voor inzameling, sortering en recyclage.

Fost Plus ontwikkelde een volledig nieuw aangiftesysteem dat een correcte en faire aangifte verzekert voor elk bedrijf, met een minimum aan administratie. Het nieuwe systeem integreert ook de nieuwe realiteit van de uitgebreide PMD-inzameling, waarbij veel meer verpakkingen dan vroeger gerecycleerd worden. Het laat ook een gesegmenteerde aanpak toe, met aangiftetypes die aangepast zijn aan de grootte van bedrijven, de sector waarin ze actief zijn en het type verpakking dat ze op de markt brengen.

Het nieuwe aangiftesysteem werd in 2020 al uitvoerig getest door verschillende van onze leden en is nu al toegankelijk voor leden die een detailaangifte indienen. In de loop van 2021 krijgen alle leden toegang tot het nieuwe systeem om hun aangifte voor het jaar 2021 voor te bereiden en in te dienen.

“MyFost is zeer gebruiksvriendelijk. Mochten UPV-systemen uit andere landen dit systeem ook invoeren, zou mijn leven een stuk gemakkelijker worden.”
Marcjanna Wojcicka, Indirect Local Taxes Junior Manager, Unilever.

“Er zijn verschillende manieren om bedrijfsspecifieke data in te geven, zodat we onze eigen manier van werken niet moesten aanpassen aan MyFost. MyFost past zich immers aan ons aan.”
Margot Cornelis, FBNL OGI Master Data, Procter&Gamble.

CRM - diensten op maat van elke stakeholder

Fost Plus is de spil in een uitgebreid en zeer divers ecosysteem van bedrijven en organisaties die samen de circulaire verpakkingseconomie vormgeven. Zo rekenen 4.861 leden-bedrijven op ons om hun verpakkingen te recycleren, van zeer kleine bedrijven tot grote multinationals, die bovendien uit de meest uiteenlopende sectoren komen: retail, voeding, cosmetica, enzovoort.

Daarnaast werken we nauw samen met lokale overheden, intercommunales en ophaalbedrijven die instaan voor de inzameling op het terrein. En uiteraard spelen ook de sorteercentra en recyclagebedrijven een belangrijke rol in de realisatie van een duurzame circulaire verpakkingseconomie.

Ons nieuwe CRM-systeem (Customer Relationship Management) zal ons helpen om de informatie over al onze stakeholders op een efficiënte manier te beheren. Het laat ons toe om elk van hen de juiste diensten aan te bieden, op basis van specifieke noden en wensen. Het systeem stroomlijnt ook de communicatie en de dagelijkse opvolging.

Business Intelligence - objectieve beslissingen op basis van feiten

Fost Plus beschikt over een enorme hoeveelheid data over alle aspecten van de circulaire verpakkingseconomie. Welke verpakkingen worden op de markt gebracht en uit welke materialen bestaan ze? Hoeveel verpakkingen worden daarvan bij de burger ingezameld en waar gaan ze naartoe? Hoe worden ze gerecycleerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten?

Business Intelligence helpt ons om al deze data te vertalen naar relevante informatie, zowel voor onze eigen organisatie als voor onze externe stakeholders. Dat begint uiteraard bij een correcte en betrouwbare rapportering naar de verschillende overheden: lokaal, regionaal, federaal en Europees. Maar de data helpen ons ook om het systeem continu te optimaliseren en in te spelen op nieuwe evoluties. Zo helpen analyses van verpakkingstrends ons om de inzamelscenario’s aan te scherpen en sorteercentra aan te sturen. Inzicht in de activiteiten van de recyclagebedrijven vormen dan weer de basis voor adviezen aan onze leden om de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te verbeteren.

Deel dit artikel