De circulaire economie in actie

Fost Plus bouwt verder aan een circulaire verpakkingseconomie in ons land. De Nieuwe Blauwe Zak maakt 90.000 ton plastic verpakkingen extra beschikbaar voor recyclage, een enorme impuls voor een groeiende sector. Dat resulteerde al in de bouw van vier (van de vijf) nieuwe sorteercentra – waarvan er al twee operationeel zijn – en drie investeringsprojecten in lokale recyclagecapaciteit.

Inzamelen

90.000 ton extra PMD dankzij Nieuwe Blauwe Zak

Fost Plus introduceert met de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak 90.000 ton bijkomende PMD-verpakkingen op de Belgische recyclagemarkt. Naast plastic flessen en flacons mogen burgers voortaan zo goed als alle plastic verpakkingen bij PMD sorteren, goed voor 8 kilogram extra per inwoner per jaar.

De Nieuwe Blauwe Zak bouwt verder op het succes van de PMD-inzameling die meer dan vijfentwintig jaar geleden werd ingevoerd. De verpakkingen worden bij de burger thuis opgehaald, waardoor iedereen gemakkelijk kan deelnemen aan het systeem. Sorteren wordt dankzij de uitgebreide sorteerregels bovendien nog een stuk eenvoudiger. Een uniform scenario over het hele land resulteert in een constante en homogene stroom van verpakkingen voor recyclage.

De inzamelresultaten illustreren alvast het enthousiasme voor het nieuwe sorteerscenario. Eind 2020 maakten 4,1 miljoen Belgen gebruik van de Nieuwe Blauwe Zak, wat resulteerde in een bijkomende inzameling in die intercommunales van bijna 8 kg extra PMD per inwoner op jaarbasis. Ook de foutenmarge is sterk gereduceerd: in het nieuwe scenario wordt 95% van de verpakkingen correct gesorteerd tegenover 85% in het klassieke PMD-scenario. In de loop van 2021 zullen alle Belgen de Nieuwe Blauwe Zak kunnen gebruiken.

4.100.000 Belgen

14 intercommunales

mét de Nieuwe Blauwe Zak

0,1 kg

ingezameld PMD per inwoner

Dat is

0 kg

extra ingezameld PMD per inwoner ten opzichte van intercommunales waar de Nieuwe Blauwe Zak nog niet gebruikt wordt

“Via de Nieuwe Blauwe Zak zamelen we jaarlijks 90.000 ton extra verpakkingen in die tot voor kort nog in het restafval belandden.”

Sorteren

Vijf nieuwe hoogtechnologische sorteercentra

De komst van de Nieuwe Blauwe Zak gaf aanleiding tot een volledige hernieuwing van de sorteercentra in ons land. Met 90.000 ton bijkomende verpakkingen op jaarbasis was er een grote nood aan extra capaciteit. Maar de complexere samenstelling van het PMD stelde de centra ook voor heel wat technologische uitdagingen.

Waar de inhoud van de PMD-zakken vroeger werd uitgesorteerd in negen materiaalstromen, worden dat er in het nieuwe scenario veertien. Tot de nieuwe materiaalstromen horen onder meer PET-schaaltjes, polyethyleen folies, polystyreen en polypropyleen. Er was dan ook nood aan volledig nieuwe en meer geavanceerde sorteercentra, die verschillende technologieën combineren, zoals windshifters, optische scheiders en robots met artificiële intelligentie. Ze moeten ook voldoende flexibiliteit bieden om in de toekomst nog meer en andere materiaalstromen uit te sorteren – de wereld van verpakking en recyclage evolueert immers snel.

Vijf bedrijven werden weerhouden naar aanleiding van de marktconsultatie die Fost Plus lanceerde om nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra te bouwen: Indaver in Willebroek, Pre-Zero in Evergem, Val’Up in Bergen, Valtris in Charleroi en Sitel in Luik. De eerste twee zijn sinds begin 2021 al operationeel en voor eind 2021 zullen vier van de vijf centra al op volle toeren draaien, wanneer de Nieuwe Blauwe Zak over het hele land is ingevoerd.

“Vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra scheiden de verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak in veertien homogene stromen die aan strenge kwaliteitscriteria beantwoorden.”

Recycleren

Recyclagecapaciteit in eigen land

Alle verpakkingen uit de PMD-zak worden in Europa verwerkt en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. 98% van de recyclage gebeurt in België en de buurlanden, waarvan 79% in eigen land. De nabijheid van de recyclage vermijdt transporten over lange afstanden en versterkt de lokale economie door werkgelegenheid te creëren en secundaire grondstoffen beschikbaar te maken.

Voor de gesorteerde stromen uit de Nieuwe Blauwe Zak gaat Fost Plus expliciet op zoek naar gespecialiseerde partners en investeerders die bereid zijn om recyclagecapaciteit te ontwikkelen in ons land. In december 2020 werden de eerste drie projecten aangekondigd die volgden uit onze projectoproepen.

Bronwaterproducent Sources ALMA investeert samen met afvalexpert Suez in een bottle-to-bottle recyclagefabriek in Charleroi. PET-flessen die bij Belgische consumenten worden ingezameld, zullen er gerecycleerd worden en vervolgens gebruikt als grondstof voor nieuwe flessen, in hoofdzaak bestemd voor de Belgische markt.

Bionerga en ECO-oh! bouwen samen een installatie om polyethyleen folie – van onder meer omverpakkingen en zakjes – te recycleren tot nieuwe folie. Een primeur voor Europa, toch zeker op deze schaal. Daarnaast bouwt ECO-oh! ook nieuwe capaciteit uit om de niet-polyethyleen folies en gemengde harde plastic verpakkingen te recycleren. Daarmee sluiten we de cirkel en worden alle verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak ook effectief gerecycleerd.

“De drie aangekondigde recyclageprojecten zijn de eerste in een reeks investeringen in de Belgische circulaire economie.”

Design for Recycling

Fost Plus wil tegen 2025 een recyclage-oplossing bieden voor elke verpakking die op de Belgische markt komt. Nauwe samenwerking met onze leden speelt hierin een belangrijke rol. We stimuleren hen om in de ontwerpfase van hun verpakkingen al rekening te houden met de recyclage op het einde van de levensduur. Zo zorgen we voor een ommezwaai voor de laatste verpakkingen die vandaag nog niet in onze recyclagescenario’s passen.

De weg naar 100% recycleerbaar

“Duurzaam verpakken begint bij het vermijden of reduceren van verpakking waar dat mogelijk is. En waar een verpakking absoluut nodig is, gaan we voor 100% recycleerbaar. We werken nauw samen met Fost Plus om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen zo goed mogelijk in het systeem kunnen worden opgenomen.”

Stefaan De Schepper

Corporate Social Responsibility Manager bij Aldi

Voorloper in verpakkingsinnovatie

“We ontwikkelden een volledig nieuwe verpakking voor ons Snack Pot-gamma met twee volledig scheidbare materialen. Dat maakt de verpakking niet alleen gemakkelijk recycleerbaar, we besparen ook 65% plastics. Elk potje dat correct gesorteerd wordt, betekent winst voor de circulaire economie.”

Axel Driegelinck

Brand Manager Knorr bij Unilever

Wat gebeurt er met je PMD in het sorteercentrum?

Deel dit artikel