Buitenshuis sorteren

In 2020 bleven we massaal ‘in ons kot’. Toch zette Fost Plus haar inspanningen voor het buitenshuis sorteren onverminderd verder. Want er blijft nog heel wat werk aan de winkel om de Belg ook buitenshuis aan het sorteren te krijgen.

Uitdaging én opportuniteit

De afgelopen jaren nam de buitenshuis consumptie sterk toe. We brengen met z’n allen immers steeds meer tijd buitenshuis door – op het werk, op vakantie, op evenementen, enzovoort. Het buitenshuis sorteren biedt dan ook een grote opportuniteit om het groeiende aantal verpakkingen dat daar vrijkomt in te zamelen voor recyclage. Verpakkingen die nu nog verloren gaan in het restafval of – erger nog – eindigen als zwerfvuil.

Fost Plus heeft zich ambitieuze doelstellingen gesteld op dit vlak. Tegen 2023 willen we de hoeveelheid PMD die we buitenshuis inzamelen quasi verdubbelen. Buitenshuis sorteren moet met andere woorden het nieuwe normaal worden. Daarvoor willen we de succesfactoren van de huis-aan-huisinzameling – efficiëntie en gebruiksgemak – vertalen naar een nieuwe omgeving. Want waarom zou sorteren buitenshuis niet even eenvoudig kunnen zijn als thuis?

2020 – een ongewoon jaar in veel opzichten

De coronacrisis riep de stijgende buitenshuis consumptie in 2020 een tijdelijke maar abrupte halt toe. Er werd minder gereisd, we werkten massaal thuis, festivals werden geannuleerd, pretparken en stadions sloten de deuren. Het was uiteraard een harde dobber voor de betrokken sectoren. Maar het zette ook een aantal van onze eigen projecten rond buitenshuis sorteren on-hold. Samenwerkingen met de festivalsector en de Pro-League werden tijdelijk stopgezet en de inzameling bij bedrijven liep fel terug.

Doelstellingen gehaald

Ondanks deze moeilijke omstandigheden behaalde Fost Plus haar doelstellingen voor 2020 om 3.000 ton extra PMD buitenshuis in te zamelen. We blijven dus on track om een verdubbeling van het buitenshuis ingezameld PMD te realiseren tegen 2023. We zetten in 2020 onder meer in op het nasorteren van gemengd bedrijfsafval in samenwerking met privé-ophaalbedrijven. De resultaten illustreren nogmaals het potentieel van een betere selectieve inzameling bij bedrijven.

Buitenshuis inzamelen van PMD

Perfect op schema richting onze doelstelling voor 2023

Doelstellingen behaald ondanks moeilijke omstandigheden

De coronacrisis had een grote impact op ons consumptiepatroon. Toch slaagden we erin om onze doelstellingen voor het buitenshuis sorteren te halen. We blijven dus on track om in 2023 een verdubbeling te realiseren tegenover 2018.

0 Kton

2018

0 Kton

2019

0 Kton

2020

0 Kton

2023

Vakantie in eigen land

Het afgelopen jaar kozen heel wat mensen voor een staycation – of vakantie in eigen land. Fost Plus speelde op die trend in en hielp vijf pretparken.

Focus op het menselijke aspect

Het Waalse ziekenhuis Centre Hospitalier Régional in Verviers startte in 2020 samen met Fost Plus een project op om meer en beter te sorteren.

Zwerfvuil – de mentale Click

Naar schatting komt er per inwoner jaarlijks 2,77 kg zwerfvuil op straat of in de natuur terecht. Een bron van ergernis voor velen en schadelijk voor ons leefmilieu. Bovendien bevat het zwerfvuil heel wat verpakkingsmaterialen die perfect gerecycleerd kunnen worden.

De netheidsnetwerken Mooimakers en Be WaPP, en het samenwerkingsverband met Brussel Leefmilieu en Net Brussel, lanceerden de afgelopen jaren tal van succesvolle initiatieven om een gedragsverandering te stimuleren. Met de Click zet Fost Plus in op de actieve participatie van elke burger door hen te bedanken voor hun goed gedrag. Via je smartphone scan je elke verpakking en elk stuk afval dat je opraapt en in de juiste afvalbak gooit. Daarmee spaar je punten – de zogenaamde Circular UCoins – die je vervolgens kan inwisselen bij lokale handelaars. Door in te zetten op elk individu, altijd en overal, creëer je een rimpeleffect dat zwerfvuil uit het straatbeeld moet bannen.

De Haan tekende in de zomer van 2020 als eerste gemeente in op een proefproject van de Click. De inhoud van de straatvuilnisbakken wordt naar een speciaal voorsorteercentrum gebracht om de laatste recycleerbare verpakkingen uit het restafval te sorteren. Zo kunnen ook die verpakkingen alsnog in het reguliere circuit opgenomen worden van de PMD die huis-aan-huis wordt ingezameld.

De Click beloont burgers die op een sociaal verantwoorde en duurzame manier omgaan met hun verpakkingen en verhoogt hun koopkracht. Het initiatief kan bovendien ook ingezet worden in de relanceplannen van steden en gemeenten om de lokale handel en horeca te versterken na corona.

Meer informatie op www.the-click.be

Deel dit artikel