AMBITIES

Een recyclage-oplossing voor elke verpakking die op de markt komt

Fost Plus speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen in België.

De weg naar een circulaire verpakkingseconomie

Deel dit artikel

1. Meer inzamelen

Een circulaire verpakkingseconomie start bij een maximale kwalitatieve inzameling aan de bron. Met de Nieuwe Blauwe Zak verzetten we de bakens voor wat we huis-aan-huis inzamelen. Ook buitenshuis mag geen enkele verpakking nog verloren gaan.

2. Meer recycleren

We drijven de recyclagepercentages verder op, met specifieke aandacht voor plastic verpakkingen. We investeren in nieuwe processen, technologieën en infrastructuur waarmee we alle ingezamelde verpakkingen op een kwaliteitsvolle manier kunnen recycleren.

3. Efficiënte systemen

Een circulaire economie vraagt een intense samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Dankzij efficiënte systemen maken we het voor alle partijen gemakkelijker om mee te werken aan duurzame verpakkingen.

Deel dit artikel