AMBITIES

Een oplossing voor elke verpakking

Onze ambities voor de komende jaren zijn duidelijk: meer verpakkingsafval inzamelen, een hogere recyclagegraad realiseren en verder bouwen aan efficiënte en duurzame systemen.

Kinderen van onze tijd

De meeste producten die we vandaag aankopen, zijn op een of andere manier verpakt om ze te beschermen of langer vers te houden. Nieuwe consumptiepatronen brengen bovendien nieuwe soorten verpakkingen met zich mee, ontworpen voor een makkelijk gebruik onderweg of geschikt voor kleinere families. Ondanks alle inspanningen die producenten en consumenten leveren om overbodige verpakkingen te vermijden, lijkt een wereld zonder verpakking nog niet voor morgen.

Deel dit artikel

Het kan en moet beter

Tegelijk is het bewustzijn rond de impact van afval en verpakking sterk toegenomen. We aanvaarden niet langer dat verpakkingen zomaar verloren gaan en we verwachten dat ze gerecycleerd worden. Daarom heeft Fost Plus een duidelijke ambitie: we willen een duurzame recyclage-oplossing aanbieden voor elke verpakking die op de markt komt.

Een heldere strategie voor een circulaire verpakkingseconomie

1. Meer inzamelen

Een circulaire verpakkingseconomie start bij een maximale inzameling aan de bron. Met de invoering van de nieuwe blauwe zak zullen we per inwoner jaarlijks tot 23 kilogram PMD inzamelen, een stijging van 8 kilogram tegenover vandaag. Tegelijk versterken we onze aanwezigheid buiten de thuisomgeving: onderweg, op het werk, op school, op evenementen. Geen enkele verpakking mag nog verloren gaan. Ook daar hebben we stevige ambities, met een verdubbeling van de ingezamelde hoeveelheden tegen 2023.

2. Meer recycleren

Zodra de verpakkingen ingezameld zijn, is het onze taak om voor elke verpakking een duurzame oplossing te bieden. De komende jaren worden grote investeringen gedaan in nieuwe technologieën en infrastructuur om de extra verpakkingen die via de blauwe zak worden ingezameld kwaliteitsvol te sorteren en aan te bieden voor recyclage, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Ook het verpakkingsbeleid van onze leden kan hierin het verschil maken. Via modulatie van de Groene Punt-tarieven stimuleren we hen om nog meer te kiezen voor recycleerbare materialen. Hoe beter recycleerbaar, hoe lager de tarieven.

3. Efficiënte systemen

Een circulaire economie vraagt een intense samenwerking tussen de verschillende partijen. Door efficiënte systemen uit te bouwen, maken we het voor iedereen eenvoudig om duurzamer met verpakking om te gaan. De huis-aan-huisinzameling is daar een goed voorbeeld van. Het systeem maakte het gemakkelijk voor de burger om te sorteren, en staat sinds de invoering garant voor een maximale inzameling. Maar we willen ook doorheen de hele keten, van intercommunales tot producenten, efficiënte systemen aanbieden, met een minimum aan administratie en een maximum aan transparantie.

Ambities verankerd in nieuwe erkenning

Eind 2018 werd de nieuwe erkenning van Fost Plus goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie. De erkenning loopt van 2019 tot 2023. Onze ambities zitten stevig verankerd in deze overeenkomst, met concrete doelstellingen en een duidelijk werkkader voor de uitbouw van een circulaire verpakkingseconomie.

“In deze nieuwe erkenningsperiode zijn de uitdagingen voor Fost Plus bijzonder groot, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ze deze zullen kunnen waarmaken. Het engagement van Fost Plus en haar leden is groter dan ooit en er is een duidelijke visie op een circulaire verpakkingseconomie voor ons land.”

Marc Adams, Waarnemend Directeur van de Interregionale Verpakkingscommissie

Deel dit artikel