KERNCIJFERS

Dit was 2018

Recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België

Totaal gerecycleerd

724.000 ton

92,8 %

van de huishoudelijke verpakkingen door onze leden op de Belgische markt gebracht

Glas

29 kg

PMD

15 kg

Papier-karton

17 kg

ingezameld verpakkingsafval per inwoner

11.376.070 Belgen

Huis-aan-huisinzameling in

589 gemeenten

99 %

van de verpakkingen werd in
België en buurlanden gerecycleerd

Totale kost Fost Plus-systeem

190 miljoen

gefinancierd door verkoop van materialen en

4.868

bedrijven aangesloten bij Fost Plus

Fost Plus recycleerde in 2018 92,8 % van alle verpakkingen die door onze leden op de Belgische markt kwamen, een stijging van 2,6 % tegenover 2017. We zamelden in totaal 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen in, grotendeels huis-aan-huis. Per inwoner zamelden we 15 kg PMD in, 29 kg glas en 54 kg papier-karton (waarvan 17 kg verpakking). De totale kost van het Fost Plus-systeem bedroeg in 2018 190 miljoen euro, gefinancierd uit de verkoop van materialen en de Groene Punt-bijdragen van bijna 5.000 bedrijven.

Deel dit artikel