VOORWOORD

Een essentiële dienstverlening voor de burger, meer dan ooit.

De coronacrisis heeft onze levens de afgelopen maanden flink door elkaar geschud. Heel wat bedrijven en activiteiten stonden noodgedwongen op een laag pitje. Toch bleven een aantal sectoren harder dan ooit doorwerken. Onze zorgverlening in de eerste plaats, maar ook voedingsbedrijven en supermarkten kwamen handen te kort.

Deel dit artikel

Ook onze systemen bleven volop draaien. Het toont eens te meer aan dat onze kernactiviteit – de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen – een essentiële dienstverlening is voor de burger. We willen onze dank betuigen aan alle medewerkers van gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra en recycleurs voor hun harde werk in deze moeilijke periode. We kunnen niet genoeg benadrukken dat elke schakel in de keten cruciaal is in de circulaire economie.

In dit activiteitenverslag blikken we terug op 2019, het eerste jaar van de nieuwe erkenningsperiode voor Fost Plus. We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd. Op vijf jaar tijd willen we in ons land een circulaire economie uitbouwen die een oplossing biedt voor alle huishoudelijke verpakkingen.

Uit de resultaten van 2019 blijkt alvast dat onze inspanningen wel degelijk hun vruchten afwerpen.

“De coronacrisis heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen een essentiële dienstverlening is voor de burger.”

Zo is de Nieuwe Blauwe Zak inmiddels een vaste waarde voor meer dan 4 miljoen Belgen, die nu veel meer verpakkingen kunnen sorteren dan vroeger. Ze hebben de nieuwe sorteerboodschap enthousiast omarmd: we zamelden vorig jaar al bijna 6.000 ton extra plastic verpakkingen in.

Ook op het vlak van het buitenshuis sorteren loont onze nieuwe aanpak: we realiseerden een stijging van 2.000 ton extra ingezamelde PMD-verpakkingen. We zijn duidelijk op weg om onze targets te halen.

“We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd. Op vijf jaar tijd willen we een circulaire verpakkingseconomie uitbouwen in eigen land.”

We legden tegelijk de basis voor een duurzame recyclage van plastic verpakkingen in eigen land. In 2019 startte de bouw van drie gloednieuwe sorteercentra die vanaf 2021 al operationeel zullen zijn. De eerste projectoproepen voor de ontwikkeling van nieuwe recyclagecapaciteit in ons land konden bovendien op heel wat belangstelling rekenen. Het zijn investeringen die we de komende jaren hard nodig zullen hebben.

Er blijft uiteraard nog veel werk voor de boeg. Gelukkig staan we niet alleen. Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met de meest uiteenlopende bedrijven en organisaties om onze ambities te realiseren. We willen iedereen bedanken voor hun inzet, hun constructieve houding en hun open geest. En we hopen uiteraard dat vele anderen hun voorbeeld zullen volgen.

Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus

Stephan Windels, Voorzitter van Fost Plus

Deel dit artikel