KERNCIJFERS

Dit was 2019

Recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België

Totaal gerecycleerd

727.000 ton

92,5 %

van de huishoudelijke verpakkingen door onze leden op de Belgische markt gebracht

Glas

29 kg

PMD

15 kg

Papier-karton

17 kg

ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval per inwoner

11.431.406 Belgen

Huis-aan-huisinzameling in

581 gemeenten

98 %

van de verpakkingen werd in België en buurlanden gerecycleerd

Totale kost Fost Plus-systeem

185 miljoen

gefinancierd door verkoop van materialen en

4.727

bedrijven aangesloten bij Fost Plus

Deel dit artikel