EFFICIËNTIE

De cirkel is rond

Efficiënte basisscenario’s en performante processen en systemen maken het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk om mee te werken aan een circulaire verpakkingseconomie. In elke stap grijpen we kansen aan om beter samen te werken, processen te optimaliseren en doorstroming te verhogen.

Deel dit artikel

Recycleerbaarheid aan de bron verbeteren

De industrie en haar sectorfederaties hebben zich geëngageerd om de recycleerbaarheid van huishoudelijke verpakkingen sterk te verhogen. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen op de markt 100 % recycleerbaar, herbruikbaar, biodegradeerbaar of composteerbaar zijn. Fost Plus helpt hen om dit engagement waar te maken. In 2019 lanceerden we een grootschalige benchmark-oefening waarbij we de recycleerbaarheid van verpakkingen binnen specifieke productcategorieën of sectoren onderling vergelijken op basis van de aangiftes die onze leden indienen.

De resultaten worden met de betrokken bedrijven besproken en gaven al aanleiding tot verschillende nieuwe en beter recycleerbare verpakkingen. Zo is Coca-Cola een nieuwe recycleerbare verpakking aan het ontwikkelen voor de Capri-Sun limonades, waardoor op jaarbasis meer dan 200 ton verpakking recycleerbaar zal worden. Colgate-Palmolive verwijdert systematisch de aluminium binnenlaag uit alle tandpastaverpakkingen omdat die de recyclage bemoeilijkt. En Unilever ontwierp een nieuwe verpakking voor de Knorr-pastaschotels, goed voor meer dan 60 ton recycleerbare verpakking. In 2020 starten we een tweede benchmark op, waarbij we de recycleerbaarheid van alle verpakkingen van onze dertig grootste leden samen onder de loep nemen.

Groene Punt stuwt bedrijven in de juiste richting

De principes achter het Groene Punt stuwen bedrijven in de richting van beter recycleerbare verpakkingen. De berekening van de tarieven die bedrijven betalen voor hun verpakkingen is nu volledig gebaseerd op activity-based costing. Dat betekent dat we voor elk materiaal de effectieve kosten en opbrengsten in rekening brengen, zodat de tarieven voor elke verpakking het reële deficit in de circulaire keten weerspiegelen. Eenvoudig gesteld: hoe beter recycleerbaar, hoe lager het tarief. Verpakkingen en materialen die helemaal niet gerecycleerd of gevaloriseerd kunnen worden, ontmoedigen we door een bijkomende verhoging van het tarief. Met de komst van de Nieuwe Blauwe Zak en in functie van nieuwe recyclagemogelijkheden worden de tarieven de komende jaren nog verder uitgesplitst en verfijnd voor de verschillende materialen.

Een uniform systeem over het hele land

De huis-aan-huisinzameling is een sleutelfactor in het succes van de selectieve inzameling in ons land. Het maakt het voor elke burger gemakkelijk om deel te nemen aan het systeem en iedere dag een bijdrage te leveren aan een beter leefmilieu. Met de Nieuwe Blauwe Zak wordt sorteren alleen maar eenvoudiger, want veel verpakkingen waar burgers vroeger aan twijfelden zoals yoghurtpotjes of botervlootjes horen er nu gewoon bij. Het systeem is bovendien uniform over heel België: overal zullen dezelfde sorteerregels gelden. Die keuze heeft ook een groot voordeel voor de verwerking achteraf. Er komen immers voldoende volumes op de markt met een uniforme kwaliteit. Die hebben we nodig als we een duurzaam en stabiel recyclagesysteem in België willen uitbouwen.

Investeren in efficiënte systemen

Fost Plus blijft volop investeren in de vernieuwing van haar systemen. Zo lanceerden we in 2019 een volledig vernieuwde MyFost-applicatie waarin intercommunales, gemeenten, ophaalbedrijven, sorteercentra en recycleurs hun gegevens kunnen raadplegen en opvolgen. Het gloednieuwe systeem werd ontwikkeld in samenwerking met alle stakeholders en maakt de data op een eenvoudige en transparante manier toegankelijk. In 2021 moet het nieuwe aangiftesysteem voor leden klaar zijn, dat de aangifte van de bijkomende verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak en de aangifte van KGA-verpakkingen zal integreren. We introduceerden in 2019 ook een vereenvoudigde aangifte voor e-commercebedrijven. Daardoor konden we in deze sterk groeiende sector heel wat nieuwe leden werven.

Deel dit artikel