DE NIEUWE BLAUWE ZAK

Er zit veel meer in PMD

De Nieuwe Blauwe Zak heeft zijn start niet gemist. Meer dan vier miljoen Belgen maken er nu al gebruik van.

Deel dit artikel

In één oogopslag

Nieuwe Blauwe Zak voor meer dan 4 miljoen Belgen

Intercommunales IDM en Verko mochten op 1 april 2019 de spits afbijten en introduceerden als eerste de Nieuwe Blauwe Zak in hun gemeenten. In de loop van het jaar kwamen daar nog MIWA, IVM, Ibogem, ILvA, IVOO, MIROM, Intradel en BEP bij. Eind 2019 stond de teller al op 3,2 miljoen inwoners. Begin 2020 werd de Nieuwe Blauwe Zak ook ingevoerd door Ivago, Ipalle en IVLA, wat het totaal op 4,1 miljoen inwoners brengt. Daarnaast blijven over het hele land ook hybride inzamelsystemen in voege. Op die manier genieten zo goed als alle Belgen op een of andere manier van een uitgebreide PMD-inzameling. In 2021 evolueren we naar het uniforme scenario, met de Nieuwe Blauwe Zak voor iedereen.

“De Nieuwe Blauwe Zak is een unieke kans om een lokale circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen, met nieuwe sorteercentra- en recyclagecapaciteit voor plastics in eigen land.”

Recyclagepercentage plastics stijgt naar 46 %

Eens uitgerold over het hele land, zullen we via de Nieuwe Blauwe Zak jaarlijks 85.000 ton extra plastic verpakking inzamelen en recycleren. Dat is goed voor acht kilo extra per inwoner per jaar. Uit de eerste resultaten van gemeenten waar de Nieuwe Blauwe Zak werd ingevoerd, blijkt alvast dat burgers enthousiast aan het sorteren geslagen zijn. Het gemiddelde inzamelrendement ligt er bijna 5 kilogram per inwoner hoger dan het nationale gemiddelde (19,34 kilogram tegenover 14,68). In vergelijking met 2018 zamelden we in de gemeenten waar de Nieuwe Blauwe Zak werd ingevoerd al meer dan 5.700 ton extra plastic verpakking in. De globale recyclagegraad voor plastic verpakkingen steeg naar 46 % in 2019.

In 2020 zullen we 50 % van alle plastic verpakkingen recycleren, waarmee ons land dan al de Europese doelstelling voor 2025 haalt. In 2023, eens we met de Nieuwe Blauwe Zak in heel het land op kruissnelheid zitten, zal dit cijfer verder stijgen naar 65 %. Om deze hoge recyclagegraden te realiseren moet de kwaliteit van de materialen die we via de Nieuwe Blauwe Zak inzamelen goed zijn. Dat is ook het geval. Gemiddeld zit er minder dan 5 % materialen in die er niet thuis horen. Burgers pikken de nieuwe sorteerboodschap dus zeer goed op.

Drie nieuwe sorteercentra voor de Nieuwe Blauwe Zak. Van boven naar onder: Indaver in Willebroek, PreZero in Evergem, Valodec in Bergen

Bouw nieuwe sorteercentra gestart

De Nieuwe Blauwe Zak bevat heel wat nieuwe soorten verpakkingen en plastics. Die sorteren we uit in veertien aparte materiaalstromen die we op een hoogwaardige manier kunnen recycleren. Op termijn worden er dat vermoedelijk nog meer. Daarvoor zijn geavanceerde sorteercentra nodig, die niet alleen over de nodige capaciteit beschikken, maar ook voldoende flexibel zijn om de snelle evolutie van verpakkingen bij te benen.

In 2019 werd het startschot gegeven voor de bouw van drie nieuwe sorteercentra door Indaver, Valodec en PreZero. Ze vertegenwoordigen een investering van 300 miljoen euro en zijn goed voor 250 extra jobs. Begin 2021 zou de eerste nieuwe installatie reeds operationeel zijn. Met Valtris bereikte Fost Plus begin 2020 een akkoord om een nieuw sorteercentrum te bouwen en ook met Sitel werd ondertussen een princiepsakkoord afgesloten. Met vijf sorteercentra op Belgische bodem is er voldoende capaciteit om alle verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak te sorteren.

Recyclagecapaciteit in België

De verpakkingen uit de blauwe PMD-zak werden altijd al gerecycleerd tot secundaire grondstoffen in België en buurlanden. Voor de verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak gaat Fost Plus nog een stap verder. Voor de (nieuwe) plastic stromen wordt recyclagecapaciteit in eigen land opgebouwd. We pasten om die reden onze gunningscriteria voor recyclagebedrijven aan. Zo wordt de termijn waarop de contracten lopen uitgebreid tot negen jaar, en krijgen geïnteresseerde partijen volumegaranties. Dat geeft potentiële investeerders de nodige zekerheid. We zien dan ook heel wat enthousiasme bij bestaande en nieuwe spelers om te starten met de bouw van nieuwe recyclagefabrieken in België.

Deel dit artikel