BUITENSHUIS SORTEREN

Het nieuwe normaal

Thuis sorteren we allemaal. Die goede gewoonte vindt nu ook buitenshuis steeds meer ingang. Toch blijft er nog heel veel werk aan de winkel. Met een volledig vernieuwde aanpak naar bedrijven en een sterke focus op on-the-go consumptie schakelt Fost Plus naar een hogere versnelling.

Deel dit artikel

In één oogopslag

Ingezamelde hoeveelheden stijgen met 15 %

Een systematische aanpak en een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen moeten het pad effenen om onze doelstelling te behalen: een quasi verdubbeling van de hoeveelheid PMD die we buitenshuis inzamelen, van 14.000 ton in 2018 naar 26.000 ton in 2023. Fost Plus realiseerde in 2019 al een eerste sprong: de buitenshuis ingezamelde hoeveelheid PMD steeg met 15 % of 2.000 ton. In 2020 mikken we op een stijging van nog eens 3.000 ton extra.

“Buitenshuis sorteren is een enorme opportuniteit om verpakkingen te recycleren die vandaag nog in het restafval terechtkomen.”

Sorteren op de werkvloer, da’s toch logisch?

We brengen een belangrijk deel van onze tijd door op het werk. Dat betekent heel wat consumptie en een groot potentieel aan verpakkingen dat we selectief kunnen inzamelen voor recyclage. Toch wordt er, ondanks de wettelijke verplichting, nog te weinig PMD gesorteerd op de werkplek. Fost Plus sloeg daarom de handen in elkaar met de private ophaalbedrijven en werkte een nieuwe aanpak uit die bedrijven moet stimuleren om meer PMD in te zamelen. Zo kunnen bedrijven die starten met sorteren en een contract afsluiten met een ophaler op een welkomstpremie rekenen. De introductie van de premie ging gepaard met een campagne naar bedrijven onder het motto “Sorteren, da's logisch”. In 2020 zetten we onze inspanningen onverminderd voort. Zo breiden we ons werkingsgebied uit door schoonmaakbedrijven in te schakelen, die een cruciale rol spelen bij de gescheiden afvalinzameling in bedrijven.

Plan van aanpak voor sport en evenementen

De on-the-go consumptie nam de afgelopen jaren sterk toe. Vandaag gaan daar nog te veel waardevolle materialen verloren omdat verpakkingen niet gesorteerd worden. Het buitenshuis sorteren is dan ook een enorme opportuniteit om meer verpakkingen te capteren en te recycleren die vandaag nog in het restafval terechtkomen. In 2019 werkten we met grote spelers uit de festivalsector en de voetbalwereld een plan van aanpak uit om hun recyclagecijfers te verbeteren. Cruciale elementen zoals een slimme keuze en plaatsing van de afvalbakken, communicatie naar bezoekers en een duurzame verwerking achteraf gieten we in draaiboeken waarmee elke sportclub, elk evenement en elk festival aan de slag kan. We pakken ook eventuele kwaliteitsproblemen aan. Waar we zien dat de buitenshuis ingezamelde stromen niet het kwaliteitsniveau halen dat nodig is voor de reguliere verwerking in de sorteercentra, zetten we in op het voorsorteren van deze stromen. Ze hebben immers een groot potentieel, met een hoog aandeel drank- en andere verpakkingen.

Dour Festival haalt recyclepercentage van 92 %

Dour Festival recycleerde in de zomer van 2019 meer dan 33 ton verpakking, goed voor een recyclagegraad van 92 %. De sterke cijfers zijn het resultaat van een innovatief proefproject dat Fost Plus samen met het Henegouwse festival opzette. Daarbij werden alle bekers op het festival, ook die voor koffie, samen met de plastic flesjes en blikjes ingezameld. Dat maakt het sorteren voor festivalgangers een stuk eenvoudiger, ook voor buitenlandse bezoekers die niet vertrouwd zijn met PMD. Fost Plus ontwikkelde op basis van het project een draaiboek dat andere festivals kunnen gebruiken. Het zal voor de Vlaamse evenementensector ook een cruciale rol spelen bij het behalen van de ambitieuze recyclagedoelstellingen uit de VLAREMA 7-richtlijnen.  

Deel dit artikel